top of page

 Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația romană, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 –  aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”). 


 Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care dvs. puteți fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială. 


 Societatea noastră ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal, iar prezențele condiții reprezintă notificarea stabilită de art. 13 sau 14 din Regulament prin care  explicăm de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile dvs. în legătură cu această colectare de date. 
 Vă incurajăm să citiți cu atenție documentul și să ne solicitați orice informație suplimentară sau orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări. 


 1) Considerații generale privind datele dumneavoastră personale  
 În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/679, Letiția Pintilie va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin Termeni și Condiții Utilizatorii sunt informați că datele personale pe care le furnizează urmează a fi prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Letiția Pintilie a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri și servicii, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate și a serviciilor de statistică.

 
 Letiția Pintilie realizează următoarele operațiuni de prelucrare: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea și, în unele cazuri, transmiterea către terți, în baza exclusivă și reglementată a unui contract comercial care asigură securitatea și confidențialitatea datelor, precum și respectarea drepturilor utilizatorului, a datelor personale ale Utilizatorilor site-ului pentru a administra, menține, îmbunătăți și obține informații cu privire la serviciile pe care le oferă, precum și pentru a preveni erori și scurgeri de informații prin rețeaua IT proprie, încălcări ale legii sau termenilor contractuali. 


 Datele personale ce urmează a fi colectate vor putea fi folosite, inclusiv prin crearea automată de profiluri (pentru acei Utilizatori care și-au exprimat consimtămantul explicit) și pentru a personaliza într-un grad cât mai mare serviciile oferite Utilizatorilor prin intermediul site-ului precum și în scopuri de marketing. Crearea automată de profiluri nu va viza datele minorilor, datele personale ale acestora nefiind prelucrate în acest scop. 


 Datele personale vor fi furnizate de către Utilizatori, la opțiunea lor proprie, în momentul creării unui cont valabil pe site sau abonării la un serviciu disponibil pe site, pentru a beneficia de serviciile și produsele oferite prin intermediul acestuia. La înregistrarea în site sunt solicitate Utilizatorului anumite date personale, precum numele și prenumele, sexul, data nașterii, adresa de e-mail, telefon, profesie, obișnuințe/preferințe/comportament, dar și alte informații cu caracter personal. 


 Utilizatorul este singurul răspunzător de toate datele furnizate la momentul creării contului de utilizator pe site. Pentru confirmarea datelor și contului, Utilizatorul va fi anunțat la adresa de e-mail declarată la crearea contului. Acest e-mail de confirmare are rolul stopării acțiunilor frauduloase ale unor utilizatori care folosesc adrese de e-mail ale altor persoane pentru a crea conturi fictive. Dacă primiți un asemenea mesaj, în condițiile în care nu v-ați înregistrat personal pe site va rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa contact@letiția.pintilie.ro pentru a șterge contul respectiv în maximum 3 zile lucrătoare. E-mailul va conține, în format pdf și versiunea în vigoare a prezentului Contract. 


 Formularul de profil al Utilizatorului conține câmpuri care pot fi editate în cazul în care se dorește modificarea sau completarea datelor furnizate la crearea contului. 


 Utilizatorul nu este obligat să furnizeze aceste date, ele fiind necesare i) evidenței despre folosirea site-ului și ii) al oferirii în condiții optime a serviciilor prin intermediul acestuia, pentru aducerea la cunoștință a campaniilor promoționale, în scop de reclamă, pentru acțiuni de marketing și publicitate personalizate și pentru accesul Utilizatorului la facilități suplimentare. Refuzul Utilizatorului de a furniza datele solicitate determină neparticiparea la acțiunile promoționale organizate prin intermediul site-ului și nefolosirea facilităților, serviciilor suplimentare oferite exclusiv Utilizatorilor cu un cont în acest website. 

Website-ul va putea fi utilizat și dacă Utilizatorul decide să nu creeze un profil prin furnizarea datelor personale, cu excepțiile stabilite în cadrul Politicii de Cookies (parte integrantă a prezentului Contract)  
 Conform Regulamentul (UE) 2017/679 și Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor. 
 Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorii pot face o cerere în scris în acest sens, pe care o vor trimite prin e-mail la adresa contact@letiția.pintilie.ro cu specificația „Solicitare date cu caracter personal”. 
 Site-ul se angajează să nu trimită mesaje spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al Utilizatorului) și să intreprindă toate mijloacele tehnice accesibile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor utilizatorului. 
 Site-ul își rezervă dreptul de a desființa, fără aviz prealabil, conturile și accesul membrilor care incalcă Termenii și condițiile, care întreprind activităti dovedite de fraudă, calomnie sau atac la securitatea și confidențialitatea informațiilor din cadrul site-ului sau a companiei operatoare  site-ului. 


 2) Datele având caracter personal pe care le colectăm, temeiurile colectării  scopurile colectării

 În cadrul raportului de comunicare online stabilit între site și utilizator, colectăm și prelucrăm datele dvs. având caracter personal, colectarea și prelucrarea acestor date fiind necesară furnizării de conținut informativ și promoțional către utilizator, în urma completării, de către acesta, a datelor cu caracter personal în mod voluntar, în cadrul site-ului, prin accesarea uneia sau mai multora dintre secțiunile: creare cont, actualizare cont, abonare la newsletter, completare chestionar online, completare formular online, pentru obținerea de informații personalizate sau beneficii comerciale, în cadrul campaniilor promovate pe site.  


 Temeiurile colectării de date cu caracter personal pe site pot fi următoarele: 
 •      persoana vizată și-a dat consimtămantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice 
 •      prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 
 •      prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului. 
 •      prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice 
 •      prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă în exercitarea autoritătii publice cu care este investit operatorul. 
 •      prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertătile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.  

În enumerările de mai jos vă prezentăm în mod detaliat ce date cu caracter personal colectate precum și temeiul, scopul și durata colectării acestora.

 Furnizarea datelor indicate mai jos nu este obligatorie pentru a vizualiza Website-ul, cu excepția celor care vizează Cookies. 
 Datele indicate sunt necesare numai pentru a presta servicii specifice pentru Utilizatorii care le transmit.

 
 Date având caracter personal pe care le colectăm:  
 Nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de localizare geografică, adresa de corespondența, link profiluri social media 
 Temeiurile colectării acestor date: 1), 6) 
 Scopurile colectării datelor având caracter personal:  
 Pentru furnizarea accesului la conținut și răspunsuri la intrebări și solicitări transmise de către utilizator online, pentru transmiterea de comunicări, oferte și beneficii constând în acces la servicii și produse 
 Modalitatea și perioada de colectare a datelor:  
 În cadrul bazei de date securizate, până la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau până la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimitate electronic. 

Date cu caracter personal pe care le colectăm:        
 Cookies, marcaje de timp (data și ora accesării), istoricul navigării pe site 
 Temeiurile colectării acestor date:  
 1), 6) 
 Scopurile colectării datelor având caracter personal:  
 Pentru monitorizarea traficului site-ului și a istoricului accesărilor acestuia, pentru realizarea ierarhiei de conținut și identificarea conținutului cel mai relevant pentru utilizator. 
 Modalitatea și perioada de colectare a datelor: 
 În cadrul bazei de date securizate, până la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau până la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimitate electronic. 


 3) Modul de păstrare a datelor dvs. având caracter personal, locație, perioadă de păstrare 
 Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depăseste perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar, în cazurile în care avem o obligația legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal o anumită perioadă de timp, perioada de păstrare va fi cea prevăzută de lege. În funcție de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani. 


 Pentru o bună înțelegere a modului de păstrare, a locației în care datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate și a perioadei exacte pentru care aceste date vor fi păstrate în evidențele sau în sistemele noastre, vă rugăm să consultați tabelul de mai sus.  
 În scopul garantării dreptului utilizatorului de a fi protejat în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, implementăm, pentru anumite categorii de date având un caracter sensibil sau care sunt apte să afecteze drepturile într-o manieră semnificativă, măsuri speciale de natură tehnică și organizatorică, care să protejeze aceste categorii de date cu caracter personal. 


 4) Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal și exercitarea acestora 
 În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor utilizatorul are serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă ca pentru orice detalii suplimentare să nu ezitați să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Societătii noastre, utilizând detaliile de contact următoare: contact@letiția.pintilie.ro.


 Dreptul de acces 
 Utilizatorul are dreptul de a obține accesul la datele sale cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și dreptul de a obține copii ale acestora. La solicitarea utilizatorului, prima astfel de copie vă va fi oferită de către noi în mod gratuit, urmând ca eventualele copii suplimentare pe care le veți solicita să
poată fi supuse unei taxe corespunzătoare efortului necesar de extragere si formatare pentru transmitere. Copia datelor având caracter personal vă poate fi oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcție de solicitarea dvs. şi de natura datei solicitate. Pentru solicitarea informațiilor despre datele cu caracter personal existente în site, precum si pentru a solicita ștergerea parțiala sau totala a acestor date, este nevoie sa fie adresata cererea folosind adresa de e-mail contact@letitia.pintilie.ro sau sa fie expediata o scrisoare prin posta sau curierat la sediul social al Letitia Pintilie.

De asemenea, utilizatorul are dreptul să obțina orice informații suplimentare relevante (cum ar fi motivul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, informații privind prelucrarea și divulgarea acestor date și orice alte asemenea informații).

Dreptul la rectificarea datelor

Utilizatorul are dreptul de a obține rectificarea oricăror inexactități ce vizează datele sale cu caracter personal prelucrate de către noi. De asemenea, are dreptul de a obține completarea oricăror date cu caracter personal care sunt incomplete. Orice utilizator este incurajat sa contacteze site-ul la adresa contact@letitia.pintilie.ro ori de câte ori observa că există o inexactitate în privința datelor sale cu caracter personal sau că datele sale cu caracter personal prelucrate de către Letitia Pintilie sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor

Utilizatorul are dreptul la ștergerea datelor având caracter personal. Acest drept nu este un drept absolut, ceea ce înseamnă că legea instituie anumite limitări în privința exercitării acestui drept („dreptul de a fi uitat„).

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, în special în cazul în care contesta exactitatea datelor, în cazul în care prelucrarea datelor este ilegală ori în cazul în care prelucrarea acestor date nu mai este necesară, potrivit legii.

Dreptul de a obiecta

Utilizatorul are dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor având caracter personal de către noi, în special în cazul în care prelucrarea se realizează în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care se afla acesta, caz in care datele acestuia trebuie anonimitate în cel mai scurt timp de la sesizarea obiectării din baza de date a site-ului și anonimizarea acestora trebuie confirmata utilizatorului.

Dreptul la retragerea consimțământului

Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului, utilizatorul are dreptul de a isi retrage consimțământul in orice moment, la fel de ușor cum l-a și acordat inițial. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimțământului. Dreptul la retragerea consimțământului nu este unul absolut, ceea ce înseamnă că există cazuri în care datele nu vor fi șterse ca urmare a retragerii consimțământului (de exemplu în cazul în care datele având caracter personal sunt folosite pentru ca site-ul să se conformeze unei obligații legale). Aplicarea retragerii consimțământului se aplica din momentul înregistrării acesteia si operarea retragerii consimțământului se va realiza in maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare.

Dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu referire la aspectele ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societatea noastră.

Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și dreptul de a solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor  sau care  afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de persoane fizice, nu exclusiv de computere

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate printr-un proces decizional automatizat în vederea personalizării informațiilor şi comunicărilor comerciale adresare dumneavoastră. Procesul decizional automatizat ce implică datele de sănătate are la bază consimțământul dumneavoastră expres.

În cadrul acestor procese datele dumneavoastră sunt protejate prin măsuri de securizare specială de tipul criptării datelor și securității avansate la nivel de server al bazei de date.

Aveți dreptul de a solicita modificarea modului în care sunt prelucrate automat datele dumneavoastră personale, solicitând verificarea procesului automatizat prin intervenție umană. În acest scop vă rugăm să ne contactați la adresa de email contact@letitia.pintilie.ro.

bottom of page