top of page

 

Ultima actualizare : 25.03.2024

 

1.Definiții
Prin utilizarea www.letitiapintilie.ro în calitate de vizitator, membru înregistrat sau cumpărător, vă exprimați acordul cu Termenii și condițiile impuse, detaliate în cele ce urmează.


  
Astfel, următorii termeni vor însemna: 

  
- Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce plasează o Comandă, figurând pe factură sub denumirea Cumpărător.

  
- Vânzător – Letiția Pintilie, cu denumirea comercială  PINTILIE LETITIA MARIA PFA cu sediul în Cluj Napoca, Calea Drorobanților nr.76 bloc Y5 Scara 4 etaj 1 ap. 74, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. F12 / 2066 / 2009, CUI: 26292553, nr.tel: 0741181119 și email: contact@letitiapintilie.ro, figurând pe factură sub denumirea Furnizor.


 - Bunuri – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului. Letiția Pintilie produce şi comercializează creaţii proprii: piese de bijuterie. Prețurile practicate de Letiția Pintilie pot suporta modificări fără nicio notificare prealabilă. Preţurile sunt afişate în RON şi nu includ TVA, deoarece Letiția Pintilie este entitate neplătitoare de TVA. La suma de achiziție se poate adăuga costul livrării, în funcție de opțiunile alese de cumpărător – vezi Informaţii privind livrarea produselor şi costul de livrare. 

 
- Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora.Pentru a putea achiziționa bunuri și servicii prin www.letitiapintilie.ro trebuie să vă înregistrați. Comanda se consideră plasată în momentul în care ați introdus toate informațiile obligatorii în procesul de checkout, ați trimis comanda şi aţi primit un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail înregistrată.

Dreptul de proprietate asupra produselor achiziționate rămâne la Letiția Pintilie până în momentul în care suma aferentă tranzacției este încasată în contul PINTILIE LETITIA MARIA PFA.

Letiția Pintilie își rezervă dreptul de a nu onora comenzi și de a anunța clienții în consecință în termen de 2 zile lucrătoare de la plasarea comenzii. Orice sumă transferată pentru o comandă neonorată va fi returnată clientului în maxim 5 zile lucrătoare de la înștiințarea de refuz al comenzii.


 - Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător. Contractul de achiziție se consideră încheiat odată cu confirmarea prin e-mail sau telefon de către Letiția Pintilie că produsul a fost livrat. Mesajele automate trimise de sistem pentru a confirma plasarea comenzii și/sau efectuarea plății nu au valoare de contract.

  
- Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și inregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus. 

  
- Site – domeniul  și subdomeniile acestuia.  
 
 
2.Documente Contractuale 
 Prin plasarea unei Comenzi electronice pe site-ul www.letitiapintilie.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente: 
 
- Comanda (impreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice 
- Termeni și condiții 
 
Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. 
Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail).  Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.  
 
 
3. Prețuri și termene de livrare 

Prețurile prezentate pe acest website sunt exprimate în lei și nu includ cheltuielile de livrare. Acestea se vor adăuga în coșul de cumpărături înainte de plasarea comenzii, în funcție de opțiunea aleasă.

Letiția Pintilie își rezervă dreptul de a anula comanda, fară nici o obligație ulterioară a vreunei părți una față de cealaltă dacă prețul este afișat greșit din cauza unei evidente erori tehnice. Cumpărătorul va fi anunțat în legătură cu eroarea apărută, fără ca acesta să poată să pretindă despăgubiri.

Produsele cumpărate din magazinul www.letitiapintilie.ro ce se află în stoc se livrează în următoarea zi lucrătoare din momentul înregistrării plății. În condiții speciale Letiția Pintilie își rezervă dreptul de a mări timpul de livrare, cu anunțarea în prealabil a cumpărătorului.
  
 
4.Dreptul de proprietate intelectuală și industrială     
- Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu vă dezvălui unei terțe părti și nici nu va face publice vreuna dintre informările primite de la Vânzător.   
- Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietate.

 - Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a Letiția Pintilie, fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare. 
- Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de Letiția Pintilie, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, indepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Letiția Pintilie asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres primit de la Letiția Pintilie.

 
 5.Drepturile asupra conținutului site-ului 

  Întreg conținutul site-ului și elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparțin Letiția Pintilie. 


  Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil de la Letiția Pintilie. Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții: 
(i) este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub următoarea formă: (Sursă: nume site – link către conținutul site-ului). 
(ii) sunt permise link-urile către site-ul www.letitiapintilie.ro, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: „Informatii furnizate prin amabilitatea Letiția Pintilie – link către conținutul site-ului) 


 Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu site-ul  www.letitiapintilie.ro

 Letitia Pintilie își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa contact@letitiapintilie.ro.


 Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Letiția Pintilie, ci numai răspunderea persoanelor respective. 


 Letiția Pintilie poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site, fără ca această operațiune să necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul Utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabilă. 


 Letiția Pintilie nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.

 
 6.Limitarea răspunderii administratorului site-ului 
 Letiția Pintilie nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, Letiția Pintilie va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionistă în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi și menține încrederea Utilizatorilor în site. În acest sens, Letiția Pintilie va încerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.

 
Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nici o situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nici o pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului. 

 
 Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că Letiția Pintilie nu garantează: 

 •  că informațiile conținute pe site sunt pe deplin complete;       

 •  că informațiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc; 

 • că informațiile sau serviciile de pe site  vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate; 

 • pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informațiilor și a serviciilor făcându-se de către Utilizatori pe propria răspundere;   

 • că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori – față de acest aspect, Letiția Pintilie nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).  

 De asemenea, Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că Letiția Pintilie nu este responsabilă pentru eventuale inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către Utilizatori. În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere Letiția Pintilie pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului. 
Pentru cazuri de forță majoră, Letiția Pintilie și/sau operatorii, și reprezentanții săi, sunt exonerați total de orice răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Letiția Pintilie, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc. 


 Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure Letiția Pintilie și/sau pe operatorii, sau reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia. 


 Letiția Pintilie nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului www.letitiapintilie.ro, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.  


 7.Abonarea Utilizatorilor la newslwettere și alerte 
Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere și alerte prin poștă electronică, existând posibilitatea ca Utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de  nu  primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/  pe mailul introdus explicit la abonare.  

Față de faptul că accesul la produsele oferite prin intermediul site-ului se realizează prin intermediul unui cont activ, așadar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, recomandăm Utilizatorilor aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terțe persoane, chiar dacă acestea afirmă că vă contactează din partea site-ului. 
De asemenea, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârșitul vizitei pe site este recomandată închiderea ferestrei browser-uluiutilizat sau click pe „Sign out”/”Log off” în pagina vizitată.

Letiția Pintilie își rezervă dreptul de a selecta persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice utilizator care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior sau a vreunei notificări prealabile din partea Letiția Pintilie.    

8.Metode de plată  

 •  Transfer bancar (ordin de plată)

La cerere, prin comandă pe e-mail la contact@letitiapintilie.ro se poate efectua plata și prin transfer bancar în baza unei notificări trimise pe e-mail. 

După plasarea comenzii, veţi primi un mesaj cu toate informaţiile necesare care trebuie menţionate pe ordinul de plată. Livrarea comenzii se face doar după confirmarea plăţii. Pentru accelerarea procesului, puteţi trimite o copie dupa ordinul de plată pe adresa de email.

Produsul va fi rezervat timp de 3 zile lucrătoare pentru a facilita procesarea plății. La expirarea celor 3 zile, dacă comanda nu este achitată, aceasta va fi anulată. Expedierea poate fi urgentată dacă trimiteți dovada plății pe e-mail.

Prețul produselor și serviciilor achiziționate se poate acoperi integral sau parțial și prin carduri cadou, ori parțial prin coduri de reducere.

Plățile se fac în lei, la valoarea afișată în lei, indiferent de metoda de plată.

 • Plata cu cardul​, online

Nu se percepe comision suplimentar pentru tranzacție. La finalizarea comenzii vei fi redirecționat către platforma securizată Stripe, unde va trebui să introduci următoarele date: numărul cardului, data de expirare, codul de securitate al cardului (ultimele trei cifre de pe spatele cardului). Sunt acceptate cardurile VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD.

Nu este acceptată  plata în sistem ramburs.

 9.Metode de livrare  
Livrarea nu este gratuită și se face prin următoarele modalităţi :

 • pentru municipiul Cluj Napoca - predare predare personală în zona centrală [gratuit] 

 • curierat rapid - tarif de livrare : 17 lei [termen estimativ de livrare : 2 zile]

 • Poșta Română, colet normal - tarif de livrare 12 lei [termen estimativ de livrare : 3-4 zile]

 Comenzile sunt procesate cât mai curând după plasarea comenzii, în intervalul Luni – Vineri 10:00-18:00. În cazul comenzilor plasate în afara orelor de program (Luni – Vineri 10:00-18:00) sau în weekend, acestea vor fi procesate în prima zi lucrătoare. De sărbători și în perioadele de reduceri, termenul de livrare se poate prelungi. 
Dacă coletul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dumneavoastră este greșită etc), veți fi contactat telefonic de către curier. Dacă destinatarul nu poate fi contactat, coletele răman la curierul zonal 7 zile, după care revin la Expeditor. 
Letiția Pintilie nu este răspunzătoare pentru expedieri întârziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, ne livrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații/circumstanțe independente de Letiția Pintilie, dar nelimitându-se la acestea. 

​​

10.Politica de retur | anulare comenzi  

Dacă produsul achiziţionat online nu corespunde cerințelor dvs., îl puteți returna în termen de 14 zile calendaristice de la primirea coletului, în ambalajul original în care a fost livrat, fără semne de purtare sau uzură,fără penalități și fără invocarea unui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina dvs. sunt cheltuielile directe de returnare a produselor” conf. O.G. 130/2000, pentru persoanele fizice ce achiziționează produse de pe site-uri, folosind tehnicile de comunicare la distanță, aplicându-se definițiile cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit.e. Clientul este obligat să notifice intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail/telefonic/etc) în termen de maxim 24 de ore de la primirea produselor.

NU vor fi acceptate colete cu ramburs CASH, cu ramburs COLET sau  ambalate necorespunzător.

 

Nu fac obiectul returului, conform legislației în vigoare :

 • bijuterii realizate la comandă

 • carduri cadou

 • produse cu discount

 • achiziții care au depăsit termenul de 14 zile calendaristice

Pentru finalizarea returului, produsele trebuie însoțite de dovada achiziționării.
Cazuri în care există posibilitatea acordării unui retur parțial :

 1. produse care nu sunt returnate în condițiile în care au fost livrate, deteriorate sau cu componente lipsă, neimputabile vânzătorului

 2. produse returnate în afara perioadei de 14 zile calendaristice


Imediat ce produsul este returnat și inspectat, veți primi un mesaj de informare asupra recepționării returului, cât și dacă acesta este acceptat sau nu.
În cazul acceptării, suma plătită vă va fi returnată integral, exclusiv în contul bancar indicat de către dvs., în termen de 5 zile lucrătoare, însoțită de dovada efectuării operațiunii de transfer.

Dacă aceasta nu apare în contul dvs. în perioada menționată, verificați contul bancar din nou, contactați banca - este posibilă să apară întârzieri la afișarea tranzacției în cont.

 • Nu se efectuează schimburi de produse-acestea fiind unicat, există doar câte un exemplar în stoc.

 • Expedierea produselor retur se face la adresa indicată în mesajul primit după stabilirea eligibilității pentru retur.

 • Taxele de expediere vor fi suportate de către dvs. și nu sunt returnabile.

Este indicat să luați în considerare expedierea utilizând un serviciu cu tracking number, vânzătorul neoferind garanții pentru recepționarea retururilor.


 11. Garanții acordate

Produsele comercializate de către Letiția Pintilie sunt produse noi, care sunt atent inspectate înainte de livrare, pentru a ne asigura ca nu prezintă defecte de fabricație. În cazul în care totuși sesizați neconformități ale produselor datorate unui defect de fabricație, aveți dreptul să solicitați returnarea produsului. Perioada de garanție pentru produsele noi este de 30 de zile calendaristice. 

Garanția pentru produse este valabilă doar dacă produsele au fost folosite pentru scopul pentru care au fost produse și dacă nu prezintă defecte datorate folosirii, îngrijirii sau depozitării neadecvate. 

Pentru a beneficia de garanție, produsele trebuie să fie însoțite de documentele de achiziție din magazinul online de pe www.letitiapintilie.ro.

Toate produsele beneficiază de garanție de conformitate conform legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanțiile asociate acestora.  În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată. Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în termen de maxim 30 de zile de la data în care cumpărătorul a sesizat lipsa de conformitate a produsului.

 12.Responsabilităti 

 • Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile către Cumpărător prin modalitățile de livrare specificate în formularul de comandă  

 • Vânzătorul se eliberează de riscurile și responsabilitătile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de livrare intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. 

 •  Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și transmiterea documentelor însoțitoare. 

 •  Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru :

  • daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vanzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii

  •  daune care rezultă din utilizarea Bunurilor de către Cumpărător după livrare

  •  pierderea produselor. 

 •  În cazul în care prețurile, fotografiile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul si alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nu s-a efectuat incă. Vanzătorul își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site fără notificare prealabilă. 

 •  Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site. 

 •  Produsele comercializate pe site sunt destinate utilizării personale, iar revânzarea acestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.

 

13.Forță majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

14.Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Letiția Pintilie și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 

15. Modificarea termenilor și condițiilor

Letiția Pintilie are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabila și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilități oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

bottom of page